Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi

Rozkład dnia

OFERTA EDUKACYJNA

6:00 – 9:00 Zabawy dowolne w kącikach aktywności, rozmowy indywidualne,
czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania:
czynności higieniczne w łazience – mycie rąk, toaleta; śniadanie,
przygotowanie do zajęć – czynności organizacyjne, aranżowanie kącików
aktywności.

9:00 – 10:00 Zabawy ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej, ćwiczenia
oddechowe, zabawy wspomagające rozwój mowy, zabawy ruchowe na sali
gimnastycznej, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia dydaktyczne organizowane
i prowadzone przez nauczyciela: zabawy ruchowe, dydaktyczne, badawcze,
matematyczne, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, zajęcia
plastyczne, muzyczne, zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną;
uroczystości przedszkolne, udział w koncertach, przedstawieniach,
spotkaniach baletowych; czynności higieniczne
i samoobsługowe; spacery, wycieczki.

10:00 – 11:00 Zabawy dowolne w kącikach aktywności z wykorzystaniem różnorodnych
pomocy dydaktycznych inicjowane przez nauczyciela; czynności
porządkowe: sprzątanie miejsca pracy, kącików aktywności, czynności
higieniczne: mycie rąk, toaleta; spacery, wycieczki; zabawy badawcze
i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym
środowisku, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

11:00 – 12:00 Przygotowanie do posiłku, II śniadanie, czynności higieniczne po posiłku,
higiena jamy ustnej; zabawy dowolne w kącikach aktywności
podejmowane z inicjatywy dzieci lub inicjowane przez nauczyciela:
zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna;
czynności porządkowe w kącikach aktywności; j. angielski.

12:00 – 13:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna;
zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

13:00 – 14:00 Zabawy integrujące grupę: pląsy, tańce, zabawy w kole; spotkanie
z książką, przygotowanie do posiłku: mycie rąk, toaleta; obiad, czynności
higieniczne po posiłku, relaks: słuchanie muzyki relaksacyjnej, wybranych
utworów muzyki klasycznej, odgłosów przyrody, bajek, czytanych książek,
ćwiczenia oddechowe, masażyki; zajęcia dodatkowe.

14:00 – 17:00 Zabawy dowolne w kącikach aktywności podejmowane z inicjatywy dzieci,
rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,
czynności higieniczne i porządkowe.