KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Grupa I

Zagadnienia na miesiąc grudzień 2020.

1. Nadchodzi zima

2. Coraz zimniej...

3. Świąteczne przygotowania

4. Wesołych Świąt

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • przeliczanie w dostępnym zakresie;
 • składanie obrazka z części;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • umiejętność tworzenia prezentów;
 • odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy;
 • zachęcanie do odkładania zabawek na miejsce po zabawie.

 

Zagadnienia na miesiąc listopad 2020.

1. Nasza mała ojczyzna

2.Mój dom- Polska

3.Moje hobby

4.Ulubione zajęcia

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;
 • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • uwrażliwianie na piękno wsi ;
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów;
 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • budzenie dumy z przynależności narodowej;
 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce;
 • rozpoznawanie symboli narodowych;
 • rozbudzanie postaw patriotycznych;
 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • umiejętność skupiania się i wyciąganie wniosków;

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • zachęcanie do korzystanie z jej wyposażenia;
 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.

Zagadnienia na miesiąc październik 2020. 

1. Idzie jesień przez świat.

2. Jesienna przyroda.

3. Koszyk pani Jesieni.

4. Skarby jesieni. 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w sali:
 • nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę;
 • zachęcanie dzieci do wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami;
 • zgodne współdziałanie z innymi w zabawie;
 • zachęcanie do eksploracji kącika przyrodniczego;
 • zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego;
 • budzenie zaciekawienia zabawą innych dzieci;
 • zachęcanie do utrzymywania porządku w sali;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu podczas zabawy;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawy przy muzyce; ruchowo-rytmiczne, rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami – rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie, utrwalanie wiedzy ogólnej.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka;
 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie;
 • nabieranie sprawności motoryki małej;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych;
 • nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt;
 • czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych;
 • odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych;
 • uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie;
 • określenie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat);
 • tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • umiejętność nazywania produktów spożywczych;
 • rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia;
 • poznanie owoców i ich nazw;
 • umiejętność rozróżniania owoców po ich smaku i zapachu