KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zagadnienia na miesiąc maj

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie zainteresowania bajkami;
 • rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
 • ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • wzbudzanie zainteresowania książkami;
 • rozwijanie koncentracji słuchowej;
 • wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
 • rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
 • przybliżenie literatury dziecięcej;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
 • wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • aktywne słuchanie muzyki;
 • integrowanie grupy podczas działań wspólnych;
 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
 • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
 • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych;
 • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
 • poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
 • rytmiczne recytowanie słów;
 • interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;