KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zagadnienia na wrzesień

Nasze cele ogólne na wrzesień :

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie i przypomnienie dzieciom sali i przedszkola;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom;
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby;
 • budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie;
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach;
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • przestrzeganie zasad zgodnej zabawy;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa: policjant, ratownik, strażak;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie);
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich;
 • dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim i niemieckim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę powitanek i krótkich rymowanek;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy;
 • utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem;
 • poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997);
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • dostrzeganie regularności, konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • pobyt na świeżym powietrzu, spacer w okolicy przedszkola;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.