Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 112 w roku szkolnym 2021/2022 w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00- 17.00.
 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do pierwszego pomieszczenia oraz holu i szatni zachowując zasadę:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
 • Rodzice dzieci 4, 5 i 6 letnich osobiście powierzają w holu dziecko pracownikowi dyżurującemu w szatni. Pracownik w razie potrzeby pomoże rozebrać i ubrać się dziecku.
 • Dziecko wchodzi na teren innych pomieszczeń przedszkola samo. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą do innych pomieszczeń przedszkolnych.
 • W momencie zauważenia niepokojących objawów u dziecka może być dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Rodzice/ opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do przedszkola, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub jakiekolwiek inne objawy chorobowe, nauczyciel powiadamia dyrektora. Dziecko zostaje skierowane do izolatorium, a rodzice o sytuacji powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie.
 • Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający dziecko do przedszkola, zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów kontaktowych, pracownicy przedszkola – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z przedszkola.
 • W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zmianie danych kontaktowych.

W związku z reżimem sanitarnym dzieci będą przyjmowane do przedszkola od 6:00 do 8:30, odbierane od godziny 14:00 do 17:00.

Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci 3 letnie w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania w szatni.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

 • Grupa 1       8:00 - 15:30;
 • Grupa 2       7:00 - 17:00
 • Grupa 3       6:00 - 16:00;
 • Grupa 4       7:30 - 16:30;
 • Grupa 5       8:00 - 16:00;

Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola lub wynosić z placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnego jedzenia i picia przez dzieci do przedszkola. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione na terenie placówki zostaną niezwłocznie usunięte przez pracowników przedszkola.

Ogród przedszkolny jest zamknięty dla rodziców i osób z zewnątrz. W związku z obowiązkiem pracy w reżimie sanitarnym we wszystkich grupach wiekowych nie będzie możliwości mycia zębów. Rzeczy osobiste dzieci należy podpisać i umieścić w worku.

Dziękujemy !