Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi

Bliżej Pieska

 

W ramach projektu „Bliżej pieska” starszaki uczestniczyły na zajęciach pt. : „Mój przyjaciel pies”. Na początku zajęć dzieci opowiadały jakie psy posiadają w domach, jak wyglądają, jak się wabią, dzieci zaś które nie mają psa opowiadały jakiego psa chciałyby mieć. Następnie dzieci podawały jak największą ilość przymiotników opisujących wygląd i cechy psów np. duży, kudłaty, milutki. Dalej dzieci segregowały obrazki (Układały obrazki pod uśmiechniętą bądź smutną buźką) według dwóch kryteriów: jak należy się zachować i czego nie należy robić w kontaktach z psami. Później dzieci uczestniczyły w zabawie „Prawda- Fałsz”- na zdania prawdziwe dotyczące psów czytanych przez nauczyciela klaskały , na zdania fałszywe- kręciły przecząco głowami. Następnie dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie - dlaczego mówimy, że pies jest przyjacielem człowieka. Ostatnią zabawą była burza mózgów- Jak należy opiekować się/ dbać o psa? Nauczyciel zapisywał pomysły dzieci na kartonie wokół narysowanego psa. Przy stolikach dzieci kolorowały rysunek psa.