KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla Rodziców

Drodzy Rodzice ! 

Wzorem ubiegłych lat rozpoczynamy zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska. Można przynosić karmę suchą i mokrą (puszki), kasze, makarony, koce, ręczniki, podkłady, miski, smycze itp. Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony, razem pomóżmy tym, którzy sami nie mogą o tę pomoc poprosić.

Dziękujemy !

Uwaga !

Prosimy o wpłatę 20 zł rodziców nowo przyjętych dzieci  na kartę do czytnika zapisującą godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
Wpłaty prosimy kierować do nauczycieli grup. 
Dziękujemy !

 

Szanowni Państwo!

Od dnia 1 września 2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do naszego przedszkola. zgodnie z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zawartych w  rekomendacjach MEN i GIS. (Obowiązujące wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.):.

Informacja dla Rodziców obowiązująca od 01.09.2020 r.

 • Przedszkole pracuje w godzinach 6.00- 17.00.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do pierwszego pomieszczenia szatni zachowując zasadę:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

- w pierwszym pomieszczeniu szatni może przebywać maksymalnie 4 rodziców z dziećmi. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz budynku, zachowując 1,5 m dystans społeczny.

 • Dziecko wchodzi na teren innych pomieszczeń przedszkola samo. rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą do innych pomieszczeń przedszkolnych.
 • W momencie zauważenia niepokojących objawów u dziecka może być dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Rodzice/ opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do przedszkola, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub jakiekolwiek inne objawy chorobowe, nauczyciel powiadamia dyrektora. Dziecko zostaje skierowane do izolatorium, a rodzice o  sytuacji powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym.
 • Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający dziecko do przedszkola, zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów kontaktowych, pracownicy przedszkola – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z przedszkola.
 • W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zmianie danych kontaktowych.
 • W związku z reżimem sanitarnym dzieci będą przyjmowane do przedszkola
  od 6:00 do 8:30, odbierane od godziny 14:00 do 17:00.
   Rodzice dzieci 3 - letnich w miesiącu wrześniu mają możliwość odbioru dziecka również w godzinach 12.00- 12.30.
 • W innych godzinach możliwe jest dłuższe oczekiwanie na otwarcie drzwi.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania w szatni.
 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

  Informacje o grupach otrzymacie Państwo w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  - Grupa 1       8:00 - 15:00;
  - Grupa 2       6:00 - 16:00
  - Grupa 3       7:00 - 17:00;
  - Grupa 4       7:30 - 16:30;
  - Grupa 5       8:00 - 16:00;
 • Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola lub wynosić z placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnego jedzenia i picia przez dzieci do przedszkola. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione na terenie placówki zostaną niezwłocznie usunięte przez pracowników przedszkola.
 • Ogród przedszkolny jest zamknięty dla rodziców i osób z zewnątrz.
 • W związku z obowiązkiem pracy w reżimie sanitarnym we wszystkich grupach wiekowych nie będzie możliwości mycia zębów.
 • Dzieci 3 - letnie będą miały zapewniony relaks południowy.
 • Rzeczy osobiste dzieci należy podpisać i umieścić w worku

 

Dokumentacja na rok szkolny 2020/21

1. Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną
Prosimy o wydrukowanie w 2 egz. załącznika 1  (Informacja dotycząca zasad  korzystania z usług świadczonych przez przedszkole), podpisanie przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych oraz w 1 egz. pozostałych  załączników  i podpisanie przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych i dostarczenie ich na zebranie. Ponadto prosimy o przyniesienie wydrukowanego z sytemu elektronicznego naboru wniosku rekrutacyjnego.

2. Dzieci kontynuujące edukację

Prosimy o wydrukowanie w 2 egz. załącznika 1  (Informacja dotycząca zasad  korzystania z usług świadczonych przez przedszkole), podpisanie przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych oraz  w 1 egz pozostałych załączników. i podpisanie przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych i dostarczenie ich na zebranie.

1. INFORMACJA dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi ul. Wileńska 20 a
2. Oświadczenia COVID-19
3. Oświadczenia rodziców o zamieszkaniu w innej gminie
4. Upoważnienie do odbioru dziecka
5. Zgody na spacer i na wycieczki
6. Zgody dla rodziców

EKWIPUNEK PRZEDSZKOLAKA !
Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od 1.09.2020 r.


Szanowni Państwo !

Przypominamy o możliwościach kształcenia zdalnego. W linku dostępne informacje. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19