Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr  V/163/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź za każde dziecko do lat 5: 1,00 zł. 

Zwolnieni z powyższej opłaty są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzinnych domów dziecka i z rodzin zastępczych, które uczęszczają do naszego przedszkola.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu (które jest realizowane w godzinach 8:00 -13:00).

Stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

Nr konta przedszkola, na które należy dokonywać opłat za pobyt dziecka i żywienie: 

66 1240 1037 1111 0011 0919 2070

Rodzice dzieci o statusie uchodźcy ponoszą koszty pobytu dziecka w przedszkolu. Nie ponoszą kosztów żywienia.

 

 

 

На підставі постанови міської ради в Лодзі № V / 163/19 від 6 лютого 2019 року про визначення часу безкоштовного навчання, виховання та догляду, визначення розміру плати за користування дошкільною освітою для учнів, охоплених дошкільною освітою. - шкільна освіта до кінця навчального року в календарному році, в якому їм виповнюється 6 років, і визначення умов часткового або повного звільнення від плати в державних дитячих садках міста Лодзь для кожної дитини до 5 років: 1,00 злотих .

Користувачі Картки багатодітної родини Лодзі, діти з сімейних дитячих будинків та прийомних сімей, які відвідують наш дитячий садок, звільнені від вищезазначеної плати.

Місячна плата - це добуток погодинної ставки на кількість годин перебування дитини в дитячому садку за межі надання безоплатного навчання, виховання та догляду в даному місяці (що здійснюється з 8.00 до 13.00 год.). :00).

Норма харчування 10 зл.

Номер рахунка дитячого садка, на який вноситься оплата за проживання та харчування дитини:

66 1240 1037 1111 0011 0919 2070

Батьки дітей, які мають статус біженця, несуть витрати на перебування дитини в дитячому садку. Вони не несуть витрат на годування.