Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr  V/163/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź za każde dziecko do lat 5: 1,00 zł. 

Zwolnieni z powyższej opłaty są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzinnych domów dziecka i z rodzin zastępczych, które uczęszczają do naszego przedszkola.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu (które jest realizowane w godzinach 8:00 -13:00).

Stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

Nr konta przedszkola, na które należy dokonywać opłat za pobyt dziecka i żywienie: 

66 1240 1037 1111 0011 0919 2070

Rodzice dzieci o statusie uchodźcy ponoszą koszty pobytu dziecka w przedszkolu. Nie ponoszą kosztów żywienia.

 

 

 

На підставі постанови міської ради в Лодзі № V / 163/19 від 6 лютого 2019 року про визначення часу безкоштовного навчання, виховання та догляду, визначення розміру плати за користування дошкільною освітою для учнів, охоплених дошкільною освітою. - шкільна освіта до кінця навчального року в календарному році, в якому їм виповнюється 6 років, і визначення умов часткового або повного звільнення від плати в державних дитячих садках міста Лодзь для кожної дитини до 5 років: 1,00 злотих .

Користувачі Картки багатодітної родини Лодзі, діти з сімейних дитячих будинків та прийомних сімей, які відвідують наш дитячий садок, звільнені від вищезазначеної плати.

Місячна плата - це добуток погодинної ставки на кількість годин перебування дитини в дитячому садку за межі надання безоплатного навчання, виховання та догляду в даному місяці (що здійснюється з 8.00 до 13.00 год.). :00).

Норма харчування 10 зл.

Номер рахунка дитячого садка, на який вноситься оплата за проживання та харчування дитини:

66 1240 1037 1111 0011 0919 2070

Батьки дітей, які мають статус біженця, несуть витрати на перебування дитини в дитячому садку. Вони не несуть витрат на годування.