KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

LUTY

Temat: Siły przyrody

Drodzy Rodzice!

            W tym tygodniu uwaga dzieci skierowana była na temat dość trudny, ale bardzo ciekawy i angażujący małe umysły. Zajmowaliśmy się bowiem żywiołami. Przedszkolaki brały udział w zajęciach dotyczących wody i powietrza. Było wiele radości, ekscytacji i niecierpliwości, gdyż sporo się działo! A to wszystko dzięki dużej liczbie eksperymentów!

            W ramach „przygody z wodą” przedszkolaki uczyły się poprawnego mycia rąk, przeliczały kropelki – papierowe sylwety, poznały obieg wody w przyrodzie na podstawie wiersza M. Szeląg pt. „Mała kropelka”, do którego wykonały również improwizację ruchową. W wodne kropelki wcieliły się także podczas zabawy ruchowej pt. „My wodne kropelki krążymy w przyrodzie”. Podczas zapoznania z cechami charakterystycznymi wody nie mogło zabraknąć bezpośredniego doświadczania, a więc i eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”, „Jak szybko paruje woda?”, „Jaka jest woda?”, „Co się rozpuszcza w wodzie?”. Pracowaliśmy również metodą kinezjologii edukacyjnej Denisona, gdzie dzieci piły wodę i wykonywały ćwiczenia stymulujące obie półkule mózgu: „Ruchy naprzemienne”, „Kapturek myśliciela”, „Leniwa ósemka w powietrzu”, „Leniwa ósemka na kartce”. Dzieci zastanawiały się również „Gdzie ukryła się woda w naszym przedszkolu?” oraz poszukiwały jej w przyrodzie podczas spaceru, określając jej postać (woda ciekła, lód, śnieg). Z „wodną” tematyką przedszkolaki spotkały się także przy zabawie z rymowanką pt. „Płynie woda” M. Barańskiej, podczas zabawy relaksacyjnej „Wodny masażyk” M. Szeląg oraz przy zabawie matematycznej „Ile kubków wody mieści się w butelce?” wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

            Drugim żywiołem, który dzieci poznały w tym tygodniu było powietrze. W jego świat wprowadził najmłodszych wiersz L. J. Kerna pt. „Piotruś i powietrze”. Także podczas tego tematu nie mogło zabraknąć eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Jakie jest powietrze?”, „Czy powietrze krąży?”, „Czy czujesz powietrze?”, „Gdzie ukrywa się powietrze?”. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Czary-mary z powietrzem”, brały udział w zabawie oddechowej „Burza na morzu” oraz w różnych zabawach z chustą animacyjną. Podczas wyjścia do ogrodu przedszkolnego robiły bańki mydlane i obserwowały, jak wiatr unosi je w powietrzu. Zastanawiały się także nad pytaniem „Co by było, gdyby zabrakło powietrza?”.

            Podczas czwartkowych zajęć muzycznych przedszkolaki zostały zapoznane z życiem i twórczością naszego słynnego kompozytora Fryderyka Chopina. Wysłuchały utworu „Nokturn cis-mol”, do którego wykonały improwizację tameczną z wykorzystaniem folii malarskiej. Opowiedziały także o swoich skojarzeniach ze słuchanym utworem i narysowały obrazy farbami akwarelowymi.

            W „Kąciku Dobrego Startu”  dzieci poznały  piosenkę pt. „Ognisko” i w zespołach wykonały  „Ognisty taniec”.

            W tym tygodniu przedszkolaki codziennie rano witały się nową powitanką –  „Witam ciebie, witam was!”.

            Podczas zajęć dotyczących wartości dzieci rozmawiały o ogólnie pojętej „odpowiedzialności” na przykładzie opowiadania G. Lipińskiej pt. „Dyżurny” oraz zabawy dydaktycznej „Odpowiedzialne zawody”. Tego dnia, aby przedszkolakom uzmysłowić czym jest ta ważna cecha i jak wielką ma wartość zaproszono je do zabawy pt. „Ze mną jesteś bezpieczny” w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci rozmawiały również o tym, dlaczego należy pilnować swoich rzeczy.

Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie w domu tego tematu i kształtowanie w Waszych latoroślach odpowiedzialności – za porządek w pokoju, w którym śpi i się bawi, za zwierzątko, którym się opiekuje, za książki i zabawki. Uczcie także swoje dziecko odpowiedzialności za przyrodę i planetę – zakręcania wody podczas mycia zębów, zakręcania kranu po umyciu rąk, gaszenia światła czy telewizora po wyjściu z pokoju.

W przyszłym tygodniu kontynuujemy tematykę żywiołów – dzieci dowiedzą się więcej na temat ziemi i ognia.

 

Temat: Cztery żywioły

Drodzy Rodzice!

            Za nami kolejne dni poświęcone czterem żywiołom. W tym tygodniu bardziej skupiliśmy się na ogniu i glebie, a także podsumowaliśmy zdobywaną  przez ostatni czas wiedzę na temat  wszystkich sił natury.

            W poniedziałek kontynuowaliśmy omawianie wartości „odpowiedzialność” i rozszerzyliśmy ją na aspekt odpowiedzialności za przyrodę i otaczający świat. Dzieci wysłuchały opowiadania M. Szeląg pt. „O  ogniku i nieodpowiedzialnym krasnoludku”, które to wprowadziło je w tematykę ognia i przestrzegło przed niekontrolowaną zabawą z tym żywiołem. Przedszkolaki ozdobiły i nakleiły także na swoje „rośliny wartości” kolejne serce – do omawianej wartości „odpowiedzialność”.

            Podczas rozmów na temat ognia nie mogło zabraknąć opowieści o dzielnych strażakach oraz o atrybutach ich pracy, dzięki którym każdy pożar da się ugasić. Lepsze zapamiętanie treści związanych z gaszeniem tego niebezpiecznego żywiołu  ułatwiły zabawy badawcze: „Gasimy ogień wodą i piaskiem”, „Gdzie najszybciej zgaśnie ogień?”. Dzieci wykonały również pracę plastyczną „Ognisko” oraz bawiły się w zabawy integracyjne pt. „Ziemniak z ogniska”. Poznały także krótką historię ognia na podstawie wiersza M. Szeląg pt. „O ogniu słów kilka…”.

            Ogień  był też tematem przewodnim „Kącika Dobrego Startu”. Przedszkolaki przypomniały sobie piosenkę pt. „Ognisko” i poznały nowy wzór związany z jej treścią.

            Kolejnym żywiołem, który dzieci zgłębiły na zajęciach w przedszkolu, była ziemia. Przedszkolaki poznały jej różne oblicza – ziemia ogrodowa, ziemia do kwiatów, glina, piasek. Wykonały eksperyment przepuszczalności wody przez każde z tych rodzajów podłoża. W ogrodzie przedszkolnym przeprowadziły zabawy badawcze pt. „Co kryje się w piasku i w ziemi?”, „Co jest pod piaskiem w piaskownicy?”.

            Przy okazji rozmów o ziemi nie zabrakło też działań z gliną – dzieci ulepiły z niej wspaniałe  naczynia. Poznały także pracę rzeźbiarzy.

            W ramach podsumowania tematyki czterech żywiołów przedszkolaki rozwiązywały o nich zagadki, a także rozmawiały o ich sile – sile nie tylko pozytywnej, ale i niszczącej dla człowieka, przyrody, świata. Na czwartkowych zajęciach muzycznych przedszkolaki wysłuchały piosenkę pt. „Żywioły”, rozmawiały na jej temat oraz nauczyły się jej refrenu na pamięć. Wykonały również improwizację ruchową pt. „Taniec żywiołów” do wyżej wymienionego utworu. W ramach podsumowania dzieci wykonały w grupach plakaty poznanych żywiołów, wykorzystując do pracy przede wszystkim bibułę i napisy do czytania globalnego.

            Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie tematu o żywiołach w domu poprzez rozmowy, zabawy z wodą, piaskiem, powietrzem i ogniem (pod kontrolą). Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju eksperymenty. Związane jest to z ich naturalną chęcią do wielozmysłowego poznawania i namacalnego eksplorowania otoczenia. Dzieci poprzez zmysły, działanie, ruch lepiej się uczą, zapamiętują, rozumieją otaczający je świat. Wydzielają się wówczas pozytywne emocje, które także pomagają w rozwijaniu ciekawości i aktywności poznawczej u najmłodszych. Dlatego wykorzystujcie, drodzy Państwo, eksperymenty w codziennych kontaktach i zabawach z Waszą pociechą. Nie muszą być to wyszukane zabawy badawcze, do których trzeba się przygotować lub zakupić odpowiednią ilość mało spotykanych preparatów. Niekiedy wystarczy miska z wodą, słomka, łyżka, balon, czy inne zwykłe przedmioty, aby móc zabawić się w wielkich odkrywców i wyczarować w domu prawdziwą salę doświadczeń!

            W kolejnym tygodniu wyruszamy na WIELKĄ WYPRAWĘ. Poznamy oszczędzanie i różne pojazdy, które zabiorą nas w daleką podróż.

 

Temat: Wielka wyprawa

Drodzy Rodzice!

            Mamy za sobą kolejny tydzień nauki i zabawy w przedszkolu. W ostatnich dniach przedszkolaki poznawały pojazdy, którymi można wyruszyć w bliższą lub dalszą podróż. Dzieci zapoznały się nie tylko z ich cechami charakterystycznymi, ale i grupowały je na powietrznego, lądowego i wodnego środki transportu. Układały także pojazdy z figur geometrycznych, rozwiązywały zagadki słowne i obrazkowe, określały pierwsze głoski w ich nazwach, określały liczbę sylab.

            W lepszym zrozumieniu tematu pomocna była również literatura. Przedszkolaki wysłuchały wiersza pt. „Samochód” J. Kulmowej, na temat treści którego odbyła się wspólna rozmowa i zabawa matematyczna, pozwalająca na doskonalenie umiejętności przeliczania i określania czego jest więcej, czego mniej i o ile więcej lub mniej. Przy ponownym czytaniu wiersza dzieci wcielały się w pojazdy, które były wymieniane w tym utworze.  

W czasie piątkowych zajęć przedszkolaki posłuchały utworu pt. „Samolot” R. Pisarskiego. Pracując z obrazkiem poznały części charakterystyczne dla tego pojazdu (kadłub, skrzydła, stateczniki, itp.). Wcieliły się również w samoloty podczas zabawy ruchowej, a na zakończenie zajęć wykonały pracę plastyczno-techniczną z rolek po papierze pt. „Mój samolot”.

Dzieci nauczyły się również rymowanek M. Barańskiej pt. „Tomek ma rowerek” i „Płynie łódka”, do których wykonywały określone ruchy i gesty.

            Dzieci wypchały również z wyprawki różne pojazdy, które stały się świetnymi środkami dydaktycznymi do wielu działań edukacyjnych i manipulacyjnych podczas całego tygodnia, a także zabaw swobodnych, inspirowanych przez same czterolatki.

            Podczas spotkań z językiem angielskim dzieci poznały nowe słownictwo związane z tematyką tygodnia: samochód – a car, autobus – a bus, samolot – a plane. Bawiły się także w zabawę ruchową „Go – Stop”, wcielając się w różne pojazdy.

            W poniedziałek dzieci poznały nową wartość – „oszczędność”. Wprowadzeniem był tu wiersz U. Kamińskiej pt. „Oszczędzanie”, na podstawie którego przedszkolaki dowiedziały się, że spełnienie niektórych marzeń i pragnień wymaga cierpliwości i oszczędzania. Następnie dzieci wybrały się na spacer po okolicy, by odnaleźć miejsca, budynki, w którym można kupić przedmioty własnych marzeń. W tym dniu czterolatki miały okazję przyjrzeć się monetom i banknotom, odkalkować je, pomanipulować nimi… W zabawie ruchowej dowiedziały się również, co to jest awers i rewers.

            We wtorkowym „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznały piosenkę pt. „Okno w pociągu”. Podczas jej śpiewania wskazującym palcem rytmicznie rysowały leniwą (leżącą) ósemkę. Wykonały także ćwiczenia ruchowe i rytmiczne pt. „Jedziemy, płyniemy, latamy”.

            Podczas czwartkowych spotkań z muzyką dzieci naśladowały różne pojazdy, przypomniały sobie poznaną na początku roku piosenkę pt. „Jadąc samochodem” oraz nauczyły się nowej – „Płyną statki z bananami”, do której wykonały ilustrację ruchową, i która wyzwoliła wiele pozytywnych emocji, a także pozwoliła na lepszą integrację grupy. W części popołudniowej czterolatki wykonały kolorowe żaglówki z plastikowych korków od butelek, plasteliny i piórek. Te prace plastyczno-techniczne zostały wykorzystane do ćwiczeń oddechowych i badawczych w misce wody.

           Drodzy Państwo, w następnym tygodniu będziemy kontynuowali temat wielkich podróży i oszczędzania, dlatego prosimy, aby dziecko na poniedziałkowe zajęcia przyniosło szklany niewielki słoiczek, z którego będzie wykonywało skarbonkę. Pokrywka powinna być na środku nacięta tak, aby można było przez otwór wrzucać do środka słoika monety i banknoty. W tym momencie prosimy także Państwa o kształtowanie nawyku oszczędzania u Waszej pociechy. To nauczy ją nie tylko systematyczności, cierpliwości, ale pokaże jak trudno jest zebrać pieniądze na przedmiot naszych pragnień. Dzięki temu dziecko nabędzie szacunku do pieniędzy, przedmiotów, państwa pracy, zrozumie, że pieniądze nie spadają z nieba...

 

Temat: Nasze podróże

Drodzy Rodzice!

            Kolejny tydzień za nami. W ostatnich dniach kontynuowaliśmy temat wielkich wypraw oraz oszczędzania.

            Podczas zajęć dotyczących wartości dzieci bawiły się w zabawę integracyjną z rymowanką pt. „Z monetą w dłoni” oraz zastanawiały się na podstawie ilustracji „Co możemy oszczędzać?”. Wysłuchały również opowiadania M. Szeląg pt. „O samochodach, które dzięki oszczędzaniu spełniły swoje marzenia” i inspirowane utworem wykonały własne skarbonki ze szklanych słoiczków.

Drodzy Rodzice, prosimy Państwa o wykorzystanie tej pracy do kształtowania u dziecka w domu nawyku oszczędzania. Dzieci nieustannie czegoś pragną, o czymś marzą, a my, rodzice, nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić każdą zachciankę naszej pociechy (i nie powinniśmy każdej spełniać). Drodzy Państwo, znajdźcie razem ze swoją latoroślą przedmiot jej marzeń i ustalcie z nią, że od dziś będzie sama zbierała pieniądze na jego zakup. Pomoże w tym skarbonka wykonana na zajęciach w przedszkolu.

            We wtorkowym „Kąciku Dobrego Startu” dzieci przypomniały sobie piosenkę pt. „Okno w pociągu”, do której wykonały „woreczkową orkiestrę”, wystukując rytm dwoma pięściami jednocześnie. Poznały również nowy wzór – kwadrat, który wykorzystywały do wielu działań, m.in. układały go ze sznurków, rysowały…

            W tym tygodniu przedszkolaki wyruszyły również w daleką podróż, aby poznawać obce miejsca, kontynenty…

            Podczas środowych zajęć dzieci poznały dzikie zwierzęta dalekich krajów. Najpierw wzajemnie się masowały, wykorzystując do tego rymowankę „Dzikich zwierząt zwyczaje”. Następnie słuchały fragmentu wiersza J.K. Siwka pt. „Bajka o lwie”, który stał się inspiracją do zabawy dydaktycznej  „Gdzie mieszkają te zwierzęta?”. Tego dnia przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną „Lew” z tekturowych talerzy i bibuły.

            Podczas czwartkowych zajęć muzycznych dzieci poznały afrykańskie rytmy, w które wprowadziła je piosenka pt. „Afryka, Kongo”. Po wysłuchaniu i omówieniu utworu muzycznego przedszkolaki oglądały ilustracje afrykańskiej wioski oraz słuchały informacji na temat ludzi mieszkających w Afryce. Dzieci oglądały również ilustracje różnych bębnów i bębenków oraz je porównywały. Zastanawiały się z czego można byłoby zrobić bębenek. Same także grały na bębenkach do wyżej wymienionej piosenki, śpiewając jej refren. 

Tego dnia dzieci rozwiązywały też zagadki słowne o egzotycznych zwierzętach oraz oglądały ilustracje obrazujące życie ludzi w Afryce – wygląd wiosek, budynków, ubiór ludzi, wygląd rdzennych mieszkańców, krajobraz, które kontrastowały z życiem ludzi w Europie, Polsce.

            W czasie piątkowych zajęć dotarliśmy na Antarktydę. Tematem głównym były pingwiny zamieszkujące te zimowe miejsca. Wprowadzeniem stał się wiersz B. Wierzbickiej pt. „Rozmowa  Pingwinów” oraz zabawa ruchowo-taneczna, tradycyjna „Pingwin”. Tego dnia przedszkolaki poznały kilka ciekawostek na temat tych ptaków nielotów i wykonały pracę plastyczną „Wesołe pingwinki” ze styropianowych jaj.

            W tym tygodniu dzieci poznały również egzotyczne owoce (cytrynę, pomarańczę, kiwi, banana oraz ananasa) – rozwiązywały o nich zagadki, smakowały je, wąchały, lepiły je z plasteliny, bawiły się w wiele zabaw ruchowych. Brały też udział w zabawie badawczej pt. „Co zrobić, żeby banan nie ściemniał?”.

            Podczas spotkań z językiem angielskim dzieci bawiły się w zabawie ruchowej „I am a lion!”, która wprowadziła do słownika obcojęzycznego czterolatków angielskie nazwy zwierząt: a lion – lew, a monkey – małpa, a tiger – tygrys, a giraffe – żyrafa, an elephant – słoń, itp.  

            Drodzy Rodzice, w następnym tygodniu wchodzimy w nową tematykę, a będzie nią dociekliwość, tajemnice naszego ciała i zmysłów.